top of page

צוות המדרשה

תמונה עידו.png

עידו אבן-פז, מנהל

בן 39, עוסק בחינוך פוליטי מ-2014. בעל תואר בתקשורת, ותעודת הוראה. מלמד ולומד על הסכסוך כל הזמן

ענבר.png

ענבר שטרייכמן, רכזת בוגרות

בוגרת המדרשה, ומרכזת את הפעילות האקטיביסטית של צעירות וצעירי תנועת לוחמים לשלום

תמונה איה.png

איה היב, מדריכה

בת 27, פעילה חברתית ופוליטית משנת 2013. למדתי בלשנות, שפה ותרבות ערבית. מקדמת שיח על צדק ואחריות קבוצתית.

תמונה נטע.png

נטע קינד-לרר, מדריכה

בת 29, פעילה למען שוויון, צדק מגדרי וסביבתי משנת 2012. בעלת תואר במשפטים ומורה ליוגה. משלבת אקטיבזם, גוף ותודעה. 

bottom of page